BRÁZDIL, M. Termoelektrické moduly pro mikrokogenerační zdroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Navrátil, Jiří

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Masaryk, Michal

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 113732