BORČÍK, F. Klasifikace dokumentů pomocí analýzy obsahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Třeštíková, Lenka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kačic, Matej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 122069