ZILVAR, M. Optimalizace činnosti malého pivovaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Dušan

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka
3

eVSKP id 122258