VASILJEVIĆ, N. Částečná detekce otisků prstů pomocí algoritmu detekce blobu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Heidari, Mona

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 122261