VYSTAVĚL, J. Nástroj pro podporu managementu rizik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hypský, Roman

Navrhovaná známka
2

eVSKP id 121845