MINAŘÍK, A. Kosterní animace pro GPUengine [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Starka, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Milet, Tomáš

Navrhovaná známka
3

eVSKP id 121855