JACKO, J. Obfuskační techniky ransomware [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kačic, Matej

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Barabas, Maroš

Navrhovaná známka
1

eVSKP id 122070