PAZDERKA, R. Segmentace obrazových dat pomocí hlubokých neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šůstek, Martin

Navrhovaná známka
2

eVSKP id 122080