JILEČEK, J. Analýza a klasifikace dat ze snímače mozkové aktivity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Černocký, Jan

Navrhovaná známka
3

eVSKP id 122102