PELÁNEK, L. Virtuální prohlídka ve VR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Matýšek, Michal

Navrhovaná známka
2

eVSKP id 122114