ZATLOUKAL, T. Interaktivní GUI pro zadávání matričních záznamů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Žák, Marek

Navrhovaná známka
4

eVSKP id 122153