HABARTA, L. Softwarová podpora projektového řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Ščuglík, František

Navrhovaná známka
3

eVSKP id 122204