GAVRYLIUK, O. Nástroj pro správu dokumentů v managementu projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
3

eVSKP id 122242