HAMERNÍK, P. Využití hlubokého učení pro rozpoznání textu v obrazu grafického uživatelského rozhraní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Lysek, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Špaňhel, Jakub

Navrhovaná známka
6

eVSKP id 122263