TAVERI, G. Geopolymers Incorporating Wastes and Composites Processing [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dlouhý, Ivo

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Perná,, Ivana

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Pouchlý, Václav

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 113904