FOJTLÍN, M. Assesment of the Thermal Environment in Vehicular Cabins [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jícha, Miroslav

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Khoury, Roch El

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Havenith, George

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 122465