TYAGUR, N. Zpřesnění digitálního modelu metodami laserového skenování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanzl, Vlastimil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Václav, Šafář

Navrhovaná známka

Hana, Staňková

Navrhovaná známka

Bartoněk, Dalibor

Navrhovaná známka

eVSKP id 125456