MENŠÍK, P. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Mandelík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Stochleba, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 6501