DARMOPILOVÁ, J. Webové stránky vysokoškolských kartografických a geodetických pracovišť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Plánka, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tomáš, Volařík

Navrhovaná známka

eVSKP id 59646