LEPŠ, J. Vícegenerační rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Čuprová, Danuše

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pospíšil, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 59644