KRŮTA, V. Vliv technologie provádění izolací spodní stavby na cenu stavebního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejza, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Houska, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 59676