ČUTOVÁ, M. Izolace a analýza DNA se zaměřením na mikroorganismy důležité v potravinářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Brázda, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Obruča, Stanislav

Navrhovaná známka

Fojtová,, Miloslava

Navrhovaná známka

eVSKP id 121411