HORÁK, M. Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Šikola, Tomáš

viz posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Krenn, Joachim

viz posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Shegai, Timur

viz posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 122351