ZÁPOTOČNÝ, M. Kritické faktory implementace a provozu personálních informačních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sodomka, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Buřita, Ladislav

Navrhovaná známka

Jašek, Roman

Navrhovaná známka

Koráb, Vojtěch

Navrhovaná známka

eVSKP id 123733