HLADÍKOVÁ, L. Účinnost procesů úpravy vody s využitím aktivního uhlí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kolesíková, Lucie

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126218