KRUPICOVÁ, S. Studie variant odkanalizování obce do 2000 EO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hluštík, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Balas, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126221