PAVELKA, D. Optimalizace vodovodní sítě města Počátky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Netušil, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126226