VYPLEL, A. Návrh revitalizace části Knínického potoka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Šlezingr, Miloslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svoboda, Ondřej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126246