ZEDNÍK, O. Využití stavebních recyklátů pro čištění odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kriška-Dunajský, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pumprlová Němcová, Miroslava

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126264