KOCMÁNEK, T. Cihelný prach vznikající při broušení pálených zdících tvarovek a možnosti jeho využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevřivová, Lenka

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sokolář, Radomír

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 126442