BROŽEK, J. Strojové zpracování časoprostorových dat pro potřeby územního plánování. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Apeltauer, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novák, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126496