FELCMAN, J. Studie I/40 Břeclav - Mikulov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Matuszková, Radka

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Chaker, Manar

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 126500