PROKOP, M. Rozhledna v Beskydech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Pešek, Ondřej

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Balázs, Ivan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126539