STRAKA, P. Zastřešení tribuny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Balázs, Ivan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Horáček, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 126541