BARTEK, P. Vybrané části stavebně technologického projektu mateřské školy v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Motyčka, Vít

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doubek, Rostislav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126615