JÍLEK, J. Objekt B3 bytového komplexu Sadová - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Valenta, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126631