ŠTĚPÁNEK, M. Stavebně technologická příprava skladového a administrativního objektu v Černé za Bory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Mohapl, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hejl, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 126652