SEDLÁČKOVÁ, A. Řízení subdodávek na stavební zakázce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Venhauer, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 59660