BĚLÍČEK, R. Hotel Skalka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Mohelníková, Jitka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sláma, Ludvík

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126295