BOŠKOVÁ, K. Knihovna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blažková, Vendula

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126297