ŠEDIVÝ, A. Novostavba mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sobotka, Jindřich

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Procházka, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126416