ŠIMÍČKOVÁ, A. Základní umělecká škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Čuprová, Danuše

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hudcová, Šárka

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126417