TEJZR, M. Hotel v Luhačovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Petříček, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burianová, Lenka

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126422