TRTOŇOVÁ, L. Mateřská škola ve Zbýšově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Čuprová, Danuše

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hudcová, Šárka

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126423