VÁCHOVÁ, M. Poliklinika Sadová [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bantová, Sylva

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Herman, Adolf

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126424