VANÍČEK, M. Městský úřad Nový Bydžov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Miloslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tichomirov,, Vladimír

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126425