VEČEŘOVÁ, G. Hotel Wipeout s wellness [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kacálek, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burianová, Lenka

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126427