VONDRÁČEK, P. Polyfunkční dům Brno - Holásky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sobotka, Jindřich

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Procházka, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 126429