VYKOPAL, J. Bytový dům v Prostějově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolka, Radim

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Mizerová,, Lenka Smolková

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 126431