WACHSBERGER, P. Polyfunkční dům Letovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Petříček, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ambrožová, Ivana

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126433